Vastagbél áttétes rákja icd 10


Általános jellemzők A pajzsmirigy daganatok lassan emelkedő incidenciát mutatnak. Földrajzi régiónként eltérően lakosra évente új megbetegedés jut. A daganat specifikus túlélési adatok az utóbbi évtizedben folyamatosan javultak.

Anaplasticus rák diagnózissal általában a betegek nem érik meg az egy évet. A protokollban a pajzsmirigy daganatok kb. Sporadikus előfordulás jellemzi a papillaris, follicularis daganatokat, bár halmozódás figyelhető meg a régió jód ellátottságának ill. Jódgazdag vidéken és magasabb háttérsugárzás esetén a papillaris carcinomák, jódhiányos területen a follicularis carcinomák száma emelkedik. Az anaplasticus rákok jelentős része a papillaris és follicularis daganatok terminalis átalakulásával alakul ki.

Orvos hepatitis

Az anaplasticus rákok megjelenése csökkenőben van, mely összefüggésbe hozható a papillarisfollicularis daganatok  korai primer ellátásával. Három autoszomalis dominansan  öröklődő kórkép esetén figyeltek meg papillaris carcinomát Familiaris adenomatosus  colon polyposis, Gardner-szindróma, Cowden-betegség. Ezeknél a betegeknél a ret protoonkogén germinális, aktiváló pontmutációja igazolható.

Ezek a mutációk a Leírták már a as és a es kodon ritka mutációját is. MEN2B-szindrómában majdnem mindig a ret intracellularis domainjének as aminosavat kódoló szakaszában lép fel germinális pontmutáció.

vastagbél áttétes rákja icd 10

Kiindulási hely A pajzsmirigyrák leggyakrabban a lebenyekben, aztán az isthmus területén, nagyon ritkán a ductus thyreoglossusnak megfelelő maradványban illetve aberráns pajzsmirigy állományban alakulhat ki. A primer tumor lokális terjedése A pajzsmirigy állományában a daganat akadálytalanul terjed, amíg a szerv tokját el nem éri.

Mi legyen az étrendben??

A tok infiltrációja után a pajzsmirigy melletti zsír, kötőszöveten keresztül a környező képleteket felé terjed. Leggyakrabban az egyenes nyakizmokat, a garatizmokat és a nervus recurrenst infiltrálja.

Twitter A vastagbélrák egy olyan betegségtípus, amely egyesíti a gyomor-bél traktus rákát a cecumtól a szigmoid vastagbélig. A vastagbélbe tartozik a vastagbél, amely három szakaszból áll növekvő, keresztirányú és csökkenő. A vastagbélrák második neve a vastagbélrák. Arra utal, hogy a vastagbél bármely részében található rákok vannak, de gyakrabban az adenokarcinómák alakulnak ki a bélben - a bélfalak kóros kóros nyálkahártyái. Az onkológiai patológiák, a krikoid sejtes karcinóma és a nyálkahártya különféle változatai a beteg számára kedvezőtlenebb előrejelzést mutatnak, mint más típusú betegségek esetén.

A légcső és a gége porcos váza tovább ellenáll. A nagy nyaki érképletek mint a v.

vastagbél áttétes rákja icd 10

A papillaris carcinoma főleg limfogen úton terjed. A mirigy gazdag nyirokérhálózatával magyarázzák az esetleges több gócúságot állományon belüli mikrometasztázis. Mások primer több gócú kialakulást fogadnak el.

A follicularis, az anaplasticus és a medullaris carcinoma gyakran, a papillaris carcinoma ritkábban, betör a pajzsmirigyállomány vénás rendszerébe. A metasztatizálás irányai A pajzsmirigy regionális nyirokcsomói a nyaki, illetve a felső mediastinalis nyirokcsomók. A nyaki régiót compartmenekre ill. A centrális nyaki compartment a jugulum, a nyelvcsont és a kétoldali v.

Ez az áttétképződés első állomása. A terjedés innen két irányba, a kétoldali parajugularis nyirokláncon át lateralis compartmentek ill. Level II-IV a koponyaalap felé, illetve a praetrachealis-paratrachealis-parapharyngealis nyirokláncon keresztül a felső mediastinum paratrachealis, paraoesophagealis, elülső és hátsó mediastinalis lánc felé történhet.

Ezek egy része un. A follicularis rák ritkán, inkább a rossz kórjóslatú variánsokban képez nyirokcsomóáttétet. Az anaplasticus rákok felfedezésével egy időben gyakran már környezetét infiltráló nyaki áttétek is jelen vannak, melyeket nehéz elkülöníteni a primer tumortól.

Kétoldali nyaki nyirokcsomóáttétek jelenlétében gyakran található mediastinalis áttét.

Волна страха охватила Макса, он выпалил из винтовки в воздух в качестве предупреждения.

Az agyi metastasis kialakulását többnyire tüdőáttét előzi meg. Az endodermalis eredetű rákok haematogen szórása miatt általában a tüdőben és a csontokban, a medullaris rákok esetén a májban, a tüdőben és a csontban alakulnak ki távoli áttétek. Agyi áttét kialakulása ritka, általában már manifeszt tüdőáttét után jelentkezik. Papillaris carcinoma A pajzsmirigy follicularis sejt eredetű rákjainak leggyakoribb tipusa, amelyre jellemző az infiltratív növekedés, az elágazódó papillaris struktúra, a papillák felszínén levő többrétegű hám, a psammomatest, az óraüveg vagy a kávébab formájú sejtmag.

A sejtmag egyéb jellegzetességei: a cytoplasma intranuclearis indentációja és a magbarázda. A cytoplasma festődése humán thyreoglobulinra hTG-re pozitív.

BNO-10-02 – Daganatok

A szerkezetben majdnem mindig megtalálható - esetenként domináns módon — a follicularis struktúra is. A kevert papillaris-follicularis carcinomák biológiai viselkedése vastagbél áttétes rákja icd 10 papillaris carcinomáéval megegyező, ezért terápiájukat is a papillaris carcinomáéhoz hasonlóan kell megválasztani. A mikroszkopikus gócok intraglandularis lymphaticus szóródásra utalnak a pajzsmirigyállomány nyirokereiben megfigyelhető daganatsejtek ; a betegség unifocalis eredetét clonalitás vizsgálatokkal igazolták.

Hangsúlyozandó, hogy a daganat többgócúsága önmagában nem rontja a kórjóslatot. A tumor gyakran ad nyirokcsomóáttétet, de ritkán tör be a mirigyállomány vénás érhálózatába. A szövettani differenciáltság fokának itt kicsi a prognosztikai jelentősége, minthogy a papillaris carcinomák döntő többsége jól differenciált.

A rossz prognózisra a szövettani jelek közül a nagyobb mitózisszám, a DNS-analízis eredményei közül a magas S-fázis-arány és az aneuploidia utal. A papillaris carcinoma follicularis variánsa mutat jódhalmozást, míg a tisztán papillaris carcinoma a jódot nem halmozza. Az utóbbi tulajdonság az áttétek, recidívák képalkotó diagnosztikáját megnehezíti és a radiojód kezelést lehetetlenné teheti.

Kedvező kórjóslattal minősíthető variánsok Papillaris microcarcinoma: kiterjedése legfeljebb 1 cm.

A has felszíni vénáinak kiterjesztése, Ascites folyadék felhalmozódása a hasüregben.

Prognózisa nagyon jó, azzal együtt, hogy lefolyása során áttét is előfordulhat. Az ilyen leletek in vivo eseteiben ajánlható a papillaris microtumor elnevezés bevezetése a papillaris microcarcinoma helyettamivel - gondos betegkövetés mellett — csökkenthető lenne a felesleges sebészi beavatkozások száma és a betegek indokolatlan psychológiai megterhelése.

Tisztázásra várnak azok a körülmények, amelyek között a papillaris microcarcinoma  klinikai tünetekkel járó papillaris carcinomává alakul át. Tény, hogy a két nem részaránya a microcarcinomás betegcsoportokban azonos, a papillaris carcinoma női predominanciájával szemben.

Ez arra utal, hogy a betegség etiológiája a két nemben azonos, de a papillaris carcinoma klinikailag releváns megjelenéséhez olyan a papilloma elmúlik vastagbél áttétes rákja icd 10 szükségesek, amelyek a női nemben, részben hormonális okokkal magyarázhatóan, gyakrabban adottak.

Papillaris carcinoma, enkapszulált variáns: minthogy kötőszövetes tokkal körülzárt tumor, azelőbbinél is jobb prognózissal rendelkező variáns. A tumorsejtek cytoplasmája intenzív eosinophil festődésű - a nagy mitochondrium-tartalom következtében, a DNS-tartalom jellemzően aneuploid.

Bár ritkán ad nyirokcsomóáttétet, a kórlefolyás agresszív: gyakori a kiújulás, nagy a mortalitás.

  1. Pajzsmirigyrák | Hungarian Oncology Network - carbocomp.hu
  2. Schistosomiasis praziquantel adag

A Hürthle-sejtes carcinoma áttéteinek kimutatására nem alkalmas az egésztest jódszcintigráfia, mert a jódot nem halmozza, illetve emiatt a kezelésében sem választható a radiojód terápia. Magas sejtes tall cell papillaris carcinoma: a daganat magas a szélesség kétszerese columnaris sejtekből épül fel, amelyekre jellemző a cytoplazma intenzív eosinophil festődése. Idősebb korban fordul elő, kifejezett a pajzsmirigytokon túli terjedésre és a vénás érinvázióra való hajlama. Hematogén úton áttétet ad a tüdőbe, pleurába, csontba és az agyba.

Follicularis carcinoma A másik follicularis sejt eredetű rák a follicularis carcinoma. A morfológiai kép lehet igen változatos, amikor ugyanazon tumorban egyidejűleg jelennek meg a kolloiddal kitöltött, jól differenciált folliculusok, a rosszul differenciált follicularis vagy atípusos struktúra, illetve a solid cellularis szerkezet.

vastagbél áttétes rákja icd 10

A cytoplasma hTG-re itt is pozitívan festődik. A strukturális és a sejtes atípia, valamint a mitotikus aktivitás önmagukban nem jelentenek rosszindulatúságot, mert mindezek atípusos adenomában is előfordulhatnak. A tokinvázió a tok teljes vastagságának tumoros vastagbél áttétes rákja icd 10 feltételezi, míg az érinvázió nem a lumenben levő néhány leszakadt daganatos sejtet, vastagbél áttétes rákja icd 10 az endothellel fedett intravascularis daganattömeget jelenti. Minthogy ezeknél a tumoroknál a rosszindulatúság diagnosztizálásának alapja a tok- és érinvázió, ezért az vastagbél áttétes rákja icd 10 citológia és az intraoperatív imprint lenyomati citológia nem alkalmas a kórisme felállítására.

Prognosztikai értékű a szövettani differenciáltság foka: a diploid és alacsony S-fázis-arányú tumorok kórjóslata kedvezőbb. A follicularis carcinomára a hematogén áttétképződés a jellemző, ritkán ad nyirokcsomóáttétet.

Fontos tény az ellátás szempontjából, hogy általában a follicularis carcinoma sejtjei is részt vesznek a jódforgalomban, azaz felveszik a radiojódot.

Kedvező kórjóslattal minősíthető variánsok Minimálisan invazív enkapszulált follicularis carcinoma: makroszkóposan solid, tokba zárt tumor, általában szövettanilag sem különböztethető meg az adenomától. Follicularis carcinoma, világos vastagbél áttétes rákja icd 10 variáns: szerkezete csupán abban tér el a szokásos follicularis carcinomáétól, hogy a tumor fő tömegét a víztiszta cytoplasmájú sejtek képezik.

ICD-10 besorolás

Biológiai viselkedése is megegyezik a follicularis carcinomáéval. Differenciál diagnosztikai feladat a kórkép elkülönítése a világos sejtes adenomától, a mellékpajzsmirigy-adenomától és az áttéti világos sejtes carcinomáktól pl. Kedvezőtlen kórjóslattal minősíthető variánsok Kifejezetten invazív follicularis carcinoma: a mikroszkópos képet a gyakori és kiterjedt érbetörés, a tok részleges hiánya és a szomszédos pajzsmirigyállomány infiltrációja jellemzi.

A nyirokcsomó- és távoli áttétek a primer tumornál többnyire differenciáltabbak, a jól differenciáltak nem különböznek vastagbél áttétes rákja icd 10 ép pajzsmirigytől. A biológiai viselkedésre tekintettel azonban nem fogadhatók el az ilyen esetekre alkalmazott régi elnevezések metasztatizáló adenoma, malignus adenoma, metasztatizáló struma. Follicularis carcinoma, vastagbél áttétes rákja icd 10 sejtes Hürthle-sejtes : a tumor jellemzően aneuploid, teljes egészében vagy nagyrészt mitochondrium-gazdag, eosinophil cytoplasmájú sejtekből épül széles szalagszegmens. Önmagában az oxyphilia itt sem jelent malignitást, de gyakori a kiújulás, jelentős a mortalitás.

E variáns sem vesz fel jódot, így a radiojóddal történő kimutathatóság és kezelhetőség is nagymértékben megnehezül. Follicularis carcinoma, insularis variáns: rossz prognózisú, jellegzetes insularis struktúrát mutató, differenciálatlan tumor, viszonylag gyakori nyirokcsomó- és távoli áttétekkel. Vastagbél áttétes rákja icd 10 carcinoma A neuroectodermalis eredetű C-sejtekből kiinduló daganat. A C-sejtek az embryonalis fejlődés során a pajzsmirigy felső és középső harmadának határához vándorolnak, ezért a medullaris carcinoma jellemzően erre a régióra lokalizálódik a felső pólusok lateralis, hátsó részére.

Típusosan solid kötegekbe, fészkekbe rendeződő sejtekből épül fel az egygócú sporadikus vagy többgócú örökletes formájú tumor. A poligonalis vagy orsó alakú daganatsejtek cytoplasmája pozitív kalcitonin reakciót ad. Nem kizárólagos szövettani kritérium, de a tumorban magas kalcitonin-tartalmú stromalis amyloid is jelen lehet, illetve a daganat sejtjei különböző peptideket pl.

A beteg szérumában jellemző módon megemelkedik a kalcitoninszint, és megjelenik a CEA. A túlnyomórészt orsó alakú és nagy mitotikus aktivitású sejtekből felépülő daganatok prognózisa kevésbé jó. Kedvező kórjóslattal minősíthető variánsok MEN2A- és nem MEN-típusú familiaris medullaris carcinoma:  általában többgócú poliklonális eredetűkétoldali, és jellemzően C-sejtes hyperplasiával együtt előforduló daganatok.

Néha csak gócos vagy diffúz C-sejt-hyperplasia található még kialakult carcinoma nélkül a medullaris carcinoma-gént hordozó gyermek vagy fiatal felnőtt eltávolított pajzsmirigyében. Ezen esetekben - adekvát terápia hiányában gardasil hpv megelőzés a fejlődésmenet következő lépcsője a carcinoma in situ megjelenése, majd az esetek túlnyomó többségében infiltratív carcinoma kialakulása. Kedvezőtlen kórjóslattal minősíthető variánsok MEN2B-típusú örökletes medullaris carcinoma: általában ez is többgócú, kétoldali daganat, de jellegzetessége a pajzsmirigytokon áttörő tumoros infiltráció.

Gyakoriak a nyirokcsomó- és egyéb áttétek. A legkedvezőtlenebb kórjóslatú variáns az örökletes formák közül. Kevert medullaris-follicularis carcinoma: hisztogenezisére nézve ismeretlen, ritka daganat.

A tumor helyenként a kalcitonin-pozitív medullaris carcinoma, míg máshol a hTG-pozitív follicularis carcinoma mikroszkópos képét mutatja. Anaplasticus carcinoma Az anaplasticus carcinomák többségében jól differenciált papillaris vagy follicularis komponensek is megfigyelhetőek, ami arra utal, hogy az ilyen tumor előzetesen fennálló differenciált carcinomából alakul ki. A mikroszkópos kép rendszerint hámjellegű daganatos struktúrát mutat, de ebben különböző szövetkomponensek - így laphámsejtek, osteoclastszerű óriássejtek, sarcomatosus, orsósejtes gócok - is előfordulhatnak.

A regionális nyirokcsomóáttétek konglomerátumot alkotnak a primer daganattal, így azokat nehéz elkülöníteni klinikailag és képalkotó eljárásokkal egyaránt. Az anaplasticus carcinoma távoli áttéteinek egy része a primer tumor differenciált részéből is származhat, annak megfelelő viselkedéssel pl. Az anaplasticus carcinoma diagnózist követő több éves túlélés során a kórisme kétségessé, a szövettani revízió pedig elengedhetetlenné válik.

vastagbél áttétes rákja icd 10

Az így revideált vélemény gyakran non-Hodgkin-lymphoma vagy medullaris carcinoma, ami lehetővé teszi a beteg helyes diagnózis alapján történő további kezelését és követését. A várható biológiai viselkedést befolyásoló tényezők A beteg kezelését túlélését, döntően meghatározza a daganat kiterjedése, környezetéhez való viszonya, a szövettani típus és a differenciáltság.

A beteg életkora a fiatal betegek kórjóslata kedvezőbb és a medullaris rákok esetén az öröklődés menet típusa a túlélési valószínűség csökken a következő sorrendben: MEN2A- — nem MEN-típusú familiaris medullaris carcinoma — MEN2Billetve az elsődleges sebészi kezelés teljessége szintén befolyásolja a prognózist. A daganatspecifikus túlélés prognosztikai faktorai differenciált pajzsmirigyrákokban.